LANSARE PROIECT POCU

„Antreprenoriatul – oportunitate pentru studenți în regiunea Vest” Cod SMIS 140553

DURATA PROIECTULUI
22 decembrie 2021 – 21 decembrie 2023

REGIUNEA DE IMPLEMENTARE

VEST –  judetele: Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis

„Antreprenoriatul – oportunitate pentru studenți în regiunea Vest”

Cod SMIS 140553

CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ VASLUI (Beneficiar) în parteneriat cu SC GS TRAINING SERV SRL (Partener 1) și FEDERAȚIA GALURILOR URBANE (Partener 2) anunță începerea proiectului „Antreprenoriatul – oportunitate pentru studenți în regiunea Vest” ID 140553, care se va implementa în perioada 22 decembrie 2021 – 21 decembrie 2023, în regiunea VEST (judetele Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis).

Proiectul„Antreprenoriatul – oportunitate pentru studenți în regiunea Vest” ID 140553 este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Obiectivul Specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea gradului de ocupare al absolvenților de învățământ superior în domenii de activitate identificate ca fiind de viitor în vederea dezvoltării unei economii competitive bazată pe cunoaștere, prin promovarea culturii antreprenoriale în randul studenților la nivelul regiunii Vest.

Obiectivul general al proiectului va fi atins prin implementarea de activitati de formare antreprenoriala, selectie de planuri de afaceri, organizare si derulare de activitati de tip intreprinderi simulate, efectuare de stagii de practica, consiliere/consultanta/mentorat ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de afaceri, infiintarea unui numar de 13 intreprinderi in regiunea Vest, care vor fi finantate cu cate 100.000 euro, monitorizarea implementarii planurilor de afaceri si asigurarea sustenabilitatii intreprinderilor nou-create si finantate in cadrul proiectului.

Grupul țintă al proiectului:

Grupul țintă al proiectului este format din 341 de persoane:

  • Studenți (ISCED 5-7) – studenți înmatriculați cel puțin în anul 2 de licență și masteranzi;
  • Doctoranzi (ISCED 8)  în ciclul de studii universitare de doctorat;
  • Cursanți (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior) – înmatriculați, la data intrării în operațiune, în cel puțin anul 2 de studii.

Valoarea proiectului:

  • Valoarea totală eligibilă – 9.680.679,15 LEI
  • Valoarea finanțării nerambursabile acordată prin POCU – 9.589.815,01 LEI, din care valoare din FSE – 8.151.342,76 LEI și valoare din bugetul naţional – 1.438.472,25 LEI.

Contact:

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui

BALACI ADRIAN

Manager Proiect

Email: office@antreprenoriatstudenti-vest.ro

Telefon: 0235-361.040          

Pentru mai multe detalii cu privire la activitatile proiectului puteti accesa pagina de internet a proiectuLui  www.antreprenoriatstudenti-vest.ro și       Antreprenoriat Studenti-Vest.