RECRUTARE GRUP ȚINTĂ

„Antreprenoriatul – oportunitate pentru studenți în regiunea Vest” Cod SMIS 140553

DURATA PROIECTULUI
22 decembrie 2021 – 21 decembrie 2023

REGIUNEA DE IMPLEMENTARE

VEST –  judetele: Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis

Proiect „Antreprenoriatul-oportunitate pentru studenți

în regiunea Vest”

Cod SMIS 140553

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Vaslui (Beneficiar), în parteneriat cu G.S. TRAINING SERV SRL (Partener 1) și Federația Galurilor Urbane (Partener 2) implementează în perioada 22 decembrie 2021 – 21 decembrie 2023 proiectul  „Antreprenoriatul – oportunitate pentru studenți în regiunea Vest”, Cod SMIS 140553.

Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 – Educație și Competențe, Obiectivul specific 6.13. Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Regiunea de implementare: VEST,județele: ARAD, CARAȘ-SEVERIN, HUNEDOARA, TIMIȘ

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea gradului de ocupare al absolvenților de învățământ superior în domenii de activitate identificate ca fiind de viitor în vederea dezvoltării unei economii competitive bazată pe cunoaștere, prin promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenților la nivelul regiunii VEST.  

GRUPUL ȚINTĂ va fi format din 341 de studenți/cursanți cu domiciliul/reședința în regiunea Vest (județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș):

 • Studenți (ISCED 5-6) – înmatriculați cel puțin în anul 2 de studii de licență
 • Studenți (ISCED 7) – studii de master
 • Studenți (ISCED 8) – studii de doctorat
 • Cursanți (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați într-un colegiu organizat la nivelul unei   instituții de învățământ superior) – înmatriculați cel puțin în anul 2 de studii postliceale

Beneficiile GRUPULUI ȚINTĂ în cadrul proiectului:

 • Participarea în mod gratuit la un program de formare profesională în domeniul Competențe antreprenoriale – 40 de ore, finalizat cu certificat ANC și subventionat cu 200 lei/ cursant;
 • Participarea la un concurs de planuri de afaceri în cadrul căruia vor fi selectate 13 idei de afaceri pentru a fi finanțate cu 100.000 euro fiecare și care se vor implementa în regiunea Vest;
 • Cele 13 persoane caștigătoare ale concursului de planuri de afaceri vor participa la următoarele activități:

– stagii de practică în cadrul unor întreprinderi existente ale căror activități economice fac parte din aceeasi grupă CAEN cu cea aferentă planurilor de afaceri selectate la finanțare;

– sesiuni de consiliere/mentorat si de sprijin pentru inițierea și dezvoltarea afacerilor prin mecanisme financiare (ajutor de minimis).

– monitorizarea gratuită a întreprinderilor nou-înființate atât în perioada de implementare a planurilor de afaceri (12 luni) cât și în perioada de sustenabilitate (6 luni).

DOSARUL DE GRUP ȚINTĂ va conține urmatoarele documente:

 • Formular de înregistrare individuală
 • Declarație privind apartenența la grupul țintă, evitarea incompatibilității și a confictului de interese
 • Declarație de angajament
 • Declarație de consimțământ cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Declarație privind evitarea dublei finanțări
 • Carte de identitate (în copie), care atestă domiciliul/reședința în regiunea Vest (județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș)
 • Certificat de naștere (în copie)
 • Certificat de căsătorie – daca este cazul de schimbare a numelui (în copie)
 • Ultima diplomă de studii absolvite (în copie) – minim diplomă de Bacalaureat
 • Adeverință de student/cursant pentru demonstrarea încadrării în grupul-țintă eligibil al proiectului(copie sau original).

Formularul de înregistrare individuală împreună cu declarațiile aferente pot fi descărcate de pe site-ul proiectului.